top of page
  • Writer's picturePau Pallàs

La menstruació: dolor i/o absència menstrual

L’osteopatia ginecològica és un abordatge terapèutic que engloba tots els aspectes relacionats amb aquest camp. Aquí es poden incloure tots els problemes associats amb les menstruacions, com són les dismenorrees (dolors menstruals), la seva regulació, etc. Com sempre, l’abordatge osteopàtic anirà encaminat a buscar i abordar l’origen del problema, i s’enfocarà el tractament a intentar millorar la salut de la dona.

Un exemple d’aquests problemes és l’amenorrea. Es tracta de l’absència de menstruació, que pot ser originada per diferents aspectes, com ara una alteració anatòmica o funcional de l’úter o dels ovaris, o per alguna patologia que afecti les funcions d’aquestes estructures. En molts casos, també pot ser causada per una alteració hormonal.


A més, hi ha certs casos d’infertilitat que poden ser tractats des de l’osteopatia, com poden ser un mal posicionament de la pelvis, una mala vascularització, cicatrius, estrès, tensions lligamentoses i musculars uterines o ovàriques, etc.


També podem incloure problemes com l’endometriosi, disparèunia (dolor en les relacions sexuals), dolors o problemes al sòl pèlvic, problemes associats amb la menopausa, entre d’altres dolències.

MÈTODES ANTICONCEPTIUS: UN PERILL REAL PER LA SALUT DE LA DONA

La medicina tradicional, habitualment, tracta els símptomes, però sovint no tracta el seu origen, cosa que ens pot portar a no solucionar el problema. Des de l’osteopatia intentem buscar quina és la causa i així poder abordar-lo des d’aquí.

Aquest és el cas de l'abús de les famoses pastilles anticonceptives o l'ús de l'anell vaginal o DIU. Primer de tot hem de saber com funcionen les hormones en el cicle hormonal:

El cicle menstrual ha de durar 28 dies, a vegades 30. Un endarrariment o irregularitat en aquests etapes ens pot indicar que a nivell endocrí, a l'esfera ginecològica, no funciona com ha de funcionar, ja que provocarà dolors, absencia de sagnat, etc. Per tant, s'ha de comprendre què està passant dins els organs reproductors femenins i no medicar sense saber el que la dona s'està prenent.

Per resumir-ho i perquè sigui entenedor, simplificarem el cicle hormonal ovàric en dues hormones: els estrogens i la progesterona. El desencadenant d'aquesta cascada hormonal ve precedit de l'hipotàlam, llavors deriva a la fisiologia ovàrica.

La primera part del cicle (fase foliculina o estrogènica) dura, aproximadament, 14 dies i la segona part del cicle (fase lútea o progestativa) dura també uns 14 dies si no existeix fecundació. La regla es produeix als últims dies d'aquesta última fase.


En una situació normal, els pics d'estrogens i progesterona es troben al mateix nivell. Ara bé, normalment, les irregularitats es solen donar per un excés estrogènic, fent que aquest pic es pronunciï i creÏ un desequilibri entre els estrògens i la progesterona.


Normalment, la dona amb un pic d'estrogens mantingut (aquests es desenvolupen en testosterona i dihidrotestosterona) pot presentar un signes comuns com: pèl a la zona de la barba, pèl al voltant del mugró, veu greu, dolor a les relacions sexuals (disparèunia), caiguda del cabell, entre d'altres.


El tractament farmacològic eleva la progesterona, per tal d'anivellar les dues hormones. A curt termini, la dona pot veure com els símptomes s'han normalitzat i poden desaparèixer, però això només és una "bomba a càmara lenta". El cos humà no pot soportar un excés d'estrògens (per això el cicle menstrual és dolorós), i menys un excés extra de progesterona per tal de compensar el problema primari. Malauradament, els fàrmacs només tapen el problema real i posen en risc la salut de la dona provocant conseqüències greus a mig-llarg termini com: infertilitat, desenvolupament de patologies, etc.


TRACTAMENT OSTEOPÀTIC

El tractament osteopàtic en aquest camp, igual que en la resta de casos, no ha d’oblidar mai la globalitat de la pacient, i depenent de quin sigui l’origen, el tractament pot incidir més en unes zones o altres: cranial, a través de l'eix hipotàlam-hipofisari (en casos de estrès, alteracions hormonals, etc.), diafragmes, sacre… En alguns casos és necessari, sempre que la pacient estigui d’acord, fer algunes tècniques per via interna, malposicionaments uterins.


Aquest abordatge no tan sols ajudarà en el problema ginecològic, sinó en l’estat general de la pacient, i fins i tot influir en la millora de tots aquests símptomes que poden anar associats, com per exemple, alteracions del son, sufocacions, dolor, etc.


Però el més important serà poder aconseguir una major qualitat de vida per a la dona, millorant així totes les possibles complicacions, tant físiques com emocionals, que qualsevol problema ginecològic pot comportar. Sempre que la pacient estigui interessada en aquest tipus de tractament, mai no hi haurà inconvenients, ja que sempre es busca l’adaptació a cadascuna d’elles, tant en el motiu de consulta com en l’exploració i el tractament.A PAU PALLÀS OSTEOPATIA I FISIOTERÀPIA entenem la complexitat hormonal a la qual rodeja a la dona i, és per això, que oferim un servei de qualitat i de confiança per abordar un problema tan prevalent a la població.

16 views

Comentarios


bottom of page