top of page
  • Writer's picturePau Pallàs

Què és la osteopatia?


Començarem explicant que no es tracta d'una teràpia pseudocientífica, ni d'una medicina alternativa, ni d'una serie de tècniques desconnectades d'una idea de conjunt, que poden aplicar-se lluny d'un tractament global osteopàtic.Tracta d'una disciplina terapèutica i d'un conjunt de coneixements específics basats en:

  • L'anatomia i fisiologia del cos humà

  • El coneixement de com intervenen els diferents teixits en la producció de la malaltia.

  • L'aplicació de tècniques de normalització de les funciones alterades, tècniques que la Osteopatia ha desenvolupat durant més d'un segle d'evolució de la disciplina (la primera escolta d'Osteopatia data de l'any 1892 a Estats Units d'Amèrica) a través de les escoles d'Osteopaties o Facultats de Medicina Osteopàtica, depenent del desenvolupament de la disciplina en cada país.
COM FUNCIONA L'OSTEOPATIA?


Els mecanismes d'autorregulació a l'organisme estàn assegurats pel Sistema nerviós, circulatori i limfàtic. La pèrdua o reducció d'aquests mecanismes intrínsecs, pot portar a estats patològics. La intervenció osteopàtica podria incidir sobretot a estats pre-patològics, és a dir, a fases de desajust funcional, de manifestacions símptomàtiques incials, però per falta d'informació o de cultura sanitària, la majoria dels cops s'acudeix a tractament osteopàtic en fases més avançades d'alteració de la salut. En aquests casos, l'osteopatia també facilita els mecanismes inherents d'autorregulació, permeten que el cos es recuperi i assoleixi la normalització de les funcions alterades, el que es tradueix a una disminució dels símtpomes i una millor qualitat de vida.


L'Osteopatia funciona, per tant, respectant i facilitant l'autorregulació de l'organisme en qualsevol patologia, sense dependre de solucions passives com és la utilització, a vegades excessiva, de medicaments. L'osteopatia, en un context d'abordatge holístic, a través de models hlobals bio-mèdic-psico-socials, promou i recupera la homeostàsis o equilibri mecànic del conjunt dels texiits corporals musculoesquelètics, nerviosos, viscerals, circulatoris, entre d'altres... i ho fa amb l'aplicació de tècniques manuals dirigides als teixits identificats com a patològics en el diagnòstic funcional osteopàtic.
24 views

Comments


bottom of page